Informasjon til partnere og kunder om våre tiltak i forbindelse med koronaviruset

I lys av usikkerheten dagens samfunnssituasjon medfører, har vi i Reodor innført noen risikobegrensende tiltak. Delvis for å opprettholde produktivitet og verdiskaping gjennom våre prosjekter og relasjoner, men viktigst alt for å ta vår del av ansvaret i dugnaden for å begrense smitterisikoen – spesielt av hensyn til barn, eldre, syke og andre i de mest utsatte risikogruppene. Fra og med i dag 12. mars har vi innført obligatorisk hjemmekontor for alle ansatte på ubestemt tid, og under er noen av rutinene vi implementerer for å opprettholde produktiviteten og teamfølelsen.

Vårt kontor flyttes fra Torggata 15 til Whereby, med samme kontortid

Vi trapper ikke ned aktiviteten, og kunder og partnere kan når som helst mellom kl 09-17 finne oss på Whereby. Bank på vårt virtuelle kontor, hvor vi vil være pålogget hele dagen, eller kontakt ansatte direkte på telefon eller mail som du finner her.

Møter gjennomføres online

Alle eksterne møter som kan gjennomføres over video, flyttes dit. Vi tar kontakt for nærmere avtale.

Fellesarbeid gjennomføres online

Planlagte arbeidsdager, workshops og andre aktiviteter i fellesskap gjennomføres med live video gjennom hele sesjonene, slik at alle involverte er tilgjengelige og terskelen for spørsmål og samarbeid holdes lav.  

Restrukturering av prosjektprosesser

Alle prosjektprosesser revurderes, og aktiviteter som omhandler fysisk kontakt med folkemengder, som for eksempel brukerintervjuer og observasjoner, utsettes eller gjøres i andre format.

Get fresh insights and inspiration straight to your inbox. From us to you.

P.S. Our newsletters are in Norwegian 🇳🇴

👍
You're on the list!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By signing up you accept our privacy policy